Fibonacci

Mensen die me kennen, weten dat ik altijd al portretten heb geschilderd. Maar ik heb ook altijd belangstelling gehad voor wiskunde en alles wat met cijfers te maken had. Of het nou gaat om formules (Pythagoras ben ik nooit vergeten!), of sudoku, of het overbrengen van verhoudingen in een gezicht op papier. En er blijkt een link te zijn.

Wiskunde komt namelijk in de natuur OVERAL voor! Michelangelo, Da Vinci of Raphael zijn kunstenaars die in hun kunstwerken allemaal gebruik hebben gemaakt van de rij van Fibonacci, maar wat is ’t eigenlijk?

De rij – ook wel bekend als de Gulden Snede of de wet van de natuur – werd ontdekt door Leonardo van Pisa (bijnaam Fibonacci), die ontdekte dat overal in en alles van de natuur een bepaalde vorm wordt aangehouden. Die vorm heeft hij teruggebracht naar een wiskundige berekening waarbij ieder volgend cijfer de som vormt van de 2 voorgaande cijfers. Dus:

  • 1 + 1 = 2
  • 1 + 2 = 3
  • 2 + 3 = 5
  • 3 + 5 = 8
  • 5 + 8 = 13
  • enz. enz.

De reeks van Fibonacc is oneindig lang:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, …

Als je al deze nummers in vierkanten met gelijke zijdes zou maken, en alle vierkanten met een lijn verbindt, kom je uit op een spiraal die er zo uitziet:

En laat deze spiraal nou overal in de natuur te vinden zijn, maar ook in een heleboel kunstwerken!

Tot slot nog een filmpje: