Disclaimer

Algemeen

Teksten, afbeeldingen van door Wendy Wasbauer (hierna: WW) geschilderde portretten, blogberichten, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door WW. Van gebruikte afbeeldingen in blogberichten neemt WW het algemeen geldend auteursrecht in acht en zal geen afbeeldingen publiceren die vallen onder auteursrecht.

Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. WW staat niet in voor de juistheid, volledigheid, of actualiteit van de op de website opgenomen informatie en wijst iedere verantwoordelijkheid naar aanleiding van de inhoud van de website af. WW is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie op deze website kan van tijd tot tijd veranderen.

Nederlands recht

Op deze disclaimer en mogelijke claims die volgen uit of in verband met de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Wendy Wasbauer
Klein Berghemmerweg 3
6235 AE  ULESTRATEN

T +31627046671
info@wendywasbauer.nl

KvK 91954045