Old and new masters

As a portrait painter, you are always looking at works from old,…

Oude en nieuwe meesters

Als portretschilder ben je altijd bezig met oude, maar zeker…

Sharpening a Conté à Paris pencil

Sharpening a pencil to me is like meditation. Especially since…

Potlood Conté à Paris slijpen

Een potlood slijpen is voor mij als meditatie. Al helemaal sinds…